Word ook collectant voor de Rode Kruis Week 2018!

Emmeloord: In de week van 25 juni tot en met 30 juni 2018 houdt het Rode Kruis haar collecteweek.

Deze collecte wordt over het hele land gelijktijdig gehouden.

De opbrengst komt geheel ten goede van de plaatselijke afdelingen van het Rode Kruis Noordoostpolder.

Hiermee kunnen wij de opleidingen voor de eerste hulp financieren en bijstand verlenen bij noodhulp en evenementen.

Het plaatselijke Rode Kruis krijgt geen subsidie van de overheid en werkt alleen met vrijwilligers.

 

U kunt het Rode Kruis helpen bij de collecte

 

Dat kan op twee manieren:

 

  1. Als collectant dus met de collectebus in uw eigen wijk langs de huizen gaan. Dat kan in de collecteweek op de dag en het tijdstip dat u zelf bepaald.

 

  1. Als coördinator in uw eigen wijk of dorp. Dit omvat het benaderen van de collectanten, routes verdelen, collectebussen verstrekken en weer innemen. Het tellen van het geld doet de afdelingscoördinator. De gegevens van de collectanten, de bussen en de routes krijgt u van ons.  

 

De collectecoödinatoren zijn:

Paul Vermeulen , tel 06 4813 4664  e mail: pms.vermeulen@telfort.nl

Jan de Graaf , tel 06 1671 3249 e mail: 1965graaf@gmail.com

 

Als u ons wilt helpen dan horen wij dat graag van u, het liefst vóór 15 mei, via de bovenstaande nummers of mailadressen.

 

Rode Kruis afdeling Noordoostpolder

Bike-teams van het Rode Kruis

Zaterdag 10 maart kwamen tien afdelingen uit district Utrecht bijeen in het kader van het project Intensivering EHV. Tijdens deze zeer geslaagde bijeenkomst zijn goede afspraken gemaakt over meer samenwerking tussen de afdelingen en een meer uniforme werkwijze.

Zo gaan alle afdelingen over op een gedeelde mailbox van het Rode Kruis en gaan alle afdelingen per 1 januari 2019 dezelfde prijsstelling gebruiken. Er zijn ook afspraken gemaakt over de uitruil van evenementenhulpverleners. Daarnaast gaan drie enthousiaste vrijwilligers van de afdelingen IJsselstein en Utrechtse Heuvelrug op korte termijn de andere afdelingen trainen in het gebruik van de activiteitenmodule Tools en de samenwerkingsomgeving Teams.

Ook vond op 10 maart (en op 17 maart) een bike-training plaats waarin vele afdelingen en districten de handen ineen sloegen. Het resultaat is 19 nieuwe enthousiaste bikers uit de districten Flevoland, Gooi- en Vechtstreek, Friesland en IJsselland!

Inbraak bij Rode Kruis-afdeling in Halle

Onbekenden hebben afgelopen nacht ingebroken in de lokalen van de Rode Kruis-afdeling in Halle en zijn er vandoor gegaan met een hoop medisch materiaal, waaronder AED-toestellen en een monitor-defibrilator. Dat meldt Luc Dekegel, hulpdienstverantwoordelijke van het Rode Kruis-Halle. Dat heeft gevolgen voor de hulpverlening in de regio.

Volgens de verantwoordelijke van het Rode Kruis forceerden de dieven twee toegangsdeuren om de lokalen binnen te dringen.

“Ze hebben heel wat materiaal gestolen”, zegt Luc Dekegel. “Een voorlopig bilan leert ons dat onze vier reanimatietassen, twee AED-toestellen, een monitor-defibrilator, een paar interventiezakken, bijkomend medisch materiaal en zelfs lege rugzakken ontvreemd werden. De monitor en de interventiezakken zaten in onze ziekenwagen. Hiervan hebben de dieven de zijruit van de verzorgingsruimte vernield. Gelukkig zijn onze twee 100-ziekenwagens gevrijwaard gebleven.”

De inbraak heeft gevolgen voor de hulpverlening, gaat de verantwoordelijke verder. “We moeten improviseren voor de hulpverlening de komende dagen. We dienen ons even te reorganiseren maar de impact op deze dienst zal zeer beperkt blijven. Erger is het voor de organisatoren die rekenden op onze aanwezigheid de komende weken.

Het is immers vooral het materiaal bestemd voor onze preventieve hulpposten op wielerwedstrijden en allerhande festiviteiten dat gestolen is. We zullen voor de komende weken een beroep moeten doen op het materiaal van de omliggende afdelingen om onze contracten na te komen.”

Hetzelfde materiaal wordt ook gebruikt bij grote rampen zodat de afdeling Halle van het Rode Kruis tijdelijk moet afmelden voor de rampenhulpverlening in de regio.

“We laten ons echter niet kisten. Vrijwilligers hebben de schade aan het gebouw zo goed mogelijk hersteld en het resterend materiaal herschikt. Het gestolen materiaal vervangen wordt wel een zware financiële dobber. We hopen hiervoor ook op steun van de bevolking.”